info

offcz.net je sdružení lidí, podnikatelů, kteří se pohybují v oblastech telekomunikací, audiovizuální a výpočetní techniky, grafiky, fotografie apod. Hlavním podnětem ke vzniku sdružení byla snaha vyplnit jakousi mezeru nebo díru v nabídce odborných služeb (od poradenství až po realizace) ve zmíněných oblastech pro vřeejnost.

Dnešní doba je rychlá, nové technologie a technické řešení se vyvíjejí stále rychleji, novinek přibývá. Běžný člověk a uživatel tak většinou není schopen na všechny tyto změny reagovat a ani jim porozumět či se v nich vyznat. Nejdůležitější jsou dnes správné informace. Zdrojů informací je sice dnes dostatek, ale ne všechny jsou srozumitelné či pravdivé.

Pokud tedy patříte mezi ty, kteří tápou v záplavě informací, řešíte konkrétní technický problém nebo máte potřebu konzultovat vaše řešení, obraťte se na nás a využijte naší nabídky služeb.

- tým offcz.net -